ฉีดวัคซีน น้องๆชั้น ป.1

ฉีดวัคซีน น้องๆชั้น ป.1

วันที่ 9 กันยายน 2557 ทางกองสาธารณะสุข เทศบาลเมืองแก่งคอย
ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทำการฉีดวัคซีนให้แก่น้องๆชั้น ป.1 

Tags : ฉีดยา  วัคซีน  ป้องกันโรค  นักเรียน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view