กิจกรรม 5 ส.ประจำเดือน กันยายน 2557

กิจกรรม  5 ส.ประจำเดือน กันยายน 2557

มาแล้วครับภาพกิจกรรม 5 ส. ในโรงเรียนเทศบาลพัฒนา
ประจำเดือนกันยายน 2557 เรามีการจัดกิจกรรมในทุกวันครับ

Tags : กิจกรรม  5 ส.  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view