รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 
ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอน ครูภานพ มีศรี

Tags : รำไทย  แข่งรำ นาฏศิลป์  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view