การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขันโอ่งวิชาการ 58 ที่ราชบุรี ซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนเทศบาลได้ชนะรอบคัดเลือกได้เป็นตัวแทน 4 ประเภทการแข่งขัน

(ของนักเรียน 3 และครู 1 ) และชนะบายไม่มีคู่แข่งอีก 3 จนได้ไปลงแข่งสนามระดับภาค และได้ผลการแข่งขันดังนี้

- ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย เหรียญเงิน ( 70.67 คะแนน)
  ด.ญ.ณัฐวสา คงวุฒิ
ครูผู้สอน พัชรี ขวัญใจ

- ประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3 เหรียญทองแดง (60 คะแนน)
  ด.ช. คิมหันต์ สมเย็น 

  ด.ช. ปฏิภาณ ยุระเกตุ
ครูผู้สอน ครูเฟี้ยต

- ประกวดวาดภาพระบายสี ป.4-6 เหรียญเงิน (75 คะแนน)
  ด.ช.ยุคลฑร มารอด
  ด.ช. เกียรติศักดิ์ ลวงฟู
  ครูผู้สอน พงศ์เทพ เพ็ญเพียร
- ประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา เหรียญเงิน ( 76 คะแนน)
ด.ญ. สิโรรัตน์ รักษาแดน
ด.ญ. กนกพร จาดสุวรรณ
ด.ญ. รุจาภา แสงสว่าง
ครูผู้สอน สิทธืไท โสทพงษ์


- ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ เหรียญทองแดง (60 คะแนน )
ด.ช. ศานุวัฒน์ ช่วยบุญชู
ด.ช. ศราวุฒิ จุฬามณี
ด.ช.ศุภาวิชญ์ บุญมาก
ครูผู้สอน ดอกเอี้ยง จันทร์เสมา
ครูยุพดี เพ็ชรสมัย


- ประกวดโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เหรียญทองแดง ( 60 คะแนน )
ด.ช. ต้นฉัตร เพิ่มอำนาจ
ด.ช. พงศกร หันตรา
ด.ญ. ธันชนิต ทองเอีย
ครูผู้สอน สุดใจ เลี้ยงอยู่

- ประกวดตัวต่อเลโก้ปฐมวัย เหรียญทองแดง ( 69 คะแนน)

ดูภาพทั้งหมดคลิกได้ที่นี่ โอ่งวิชาการ 58

Tags : แข่งวิชาการม ภาคกลาง มโอ่งวิชาการ ม2558

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view