รางวัลเหรียญเงิน โครงงานสังคมศึกษา

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานสังคมศึกษา

รางวัลเหรียญเงิน ประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562

รายชื่อนักเรียน

ด.ญ.ธิดารัตน์ พินิจ
ด.ญ.สุธาสิณี อำนาคะ
ด.ญ.วริยา มีเจตนา

ครูผู้ฝึกสอน

ครูรัตนาภรณ์ ทองศิริ
ครูพวงนภา ภักดี

view