รางวัลเหรียญทอง ประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6

รางวัลเหรียญทอง ประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6

รางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หัวข้อ เยาวชนรุ่นใหม่มีจิตใจอาสา
ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562

รายชื่อนักเรียน

ด.ญ. พิมพ์ชนก ชัยแสน
ด.ช. อนุวัฒน์ เงื่อนกลาง

ครูผู้ฝึกสอน ครูเฟี้ยต

view