การแข่งขันโรงเรียนคนเก่งท้องถิ่น 2562

การแข่งขันโรงเรียนคนเก่งท้องถิ่น 2562

โรงเรียนได้รับเป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองแก่งคอย และชนะเข้ารอบระดับประเทศ
ในการแข่งขันโครงการคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ปี 2562 ที่จ.ร้อยเอ็ด
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รายชื่อนักเรียน ด.ช. ซามี ขันธพัฒน์
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูศิโรรัตน์ ทองจำรูญ

view