โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6

โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน โครงงาน
โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

โีรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย ได้เหรียญทองอันดับที่ 4

สุพรรณบุรีวิชาการ 65

view