การประกวดวาดภาพระบายสี ป.4-6

การประกวดวาดภาพระบายสี ป.4-6

ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 11

สุพรรณบุรีวิชาการ 65

view