การแข่งขันวาดภาพระบายสี CP-Meji

การแข่งขันวาดภาพระบายสี CP-Meji

การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ การป้องกันไฟป่า โดยบริษัท CP-Meji
ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด ได้รางวัลชมเชย 2 รางวัลพร้อมเงินรางวัล 500 บาทview