รองชนะเลิศระดับภาค การแข่งขันสวดมนตร์หมู่สรภัญญะ

รองชนะเลิศระดับภาค การแข่งขันสวดมนตร์หมู่สรภัญญะ

ร.ร.เทศบาลพัฒนา  แก่งคอย สระบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับภาค ๒  สรภัญญะ ประถมศึกษาทีมหญิงล้วน
สู่ระดับประเทศ


view