ครูสุภาพร เหลี่ยมสมบัติ

ครูสุภาพร เหลี่ยมสมบัติ 

ครูประจำวิชาภาษาไทย ชื่อจริงว่า นางสุภาพร เหลี่ยมสมบัติ ตำแหน่งครู คศ.3 
เด็กนักเรียนมักเรียนกกันว่า ครูสุ เป็นครูประจำชั้น ป.3

เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับวิชาภาษาไทย เช่นวันภาษาไทย วันสุนทรภู่
พร้อมทั้งยังทำหน้าที่พิธีกรในกิจกรรมต่างๆอีกด้วย 

พูดคุยกับครูสุได้ที่เว็บบอร์ดวิชาภาษาไทย 

Tags : สุภาพร เหลี่ยมสมบัติ  ครู  ภาษาไทย  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

view