ศึกษาดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557

ศึกษาดูงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ทางคณะครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้เดินทางไปดูงานมหกรรมวิขาการ 2557
ที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

Tags : มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  2557  การศึกษา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view