การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม สระบุรี เขต 2 ปี 2562

การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม สระบุรี เขต 2 ปี 2562

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ภาคกลางสระบุรี  เขต 2
การประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6 หัวข้อ สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต 

รายชื่อนักเรียน
ด.ญ.กวินตรา สุทธิโรจน์

ครูผู้สอน ครูเฟี้ยต

view