เวียนเทียนวันมาฆบูชา

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

รียน พร้อมทั้งได้ถวายปัจจัยทำบุญแก่ทางวัด ในช่วงคาบเช้าของการเรียนการสอน ดูภาพท...

อ่านต่อ
 
พานักเรียนเที่ยวงาน โรงเรียน แก่งคอย Open House

พานักเรียนเที่ยวงาน โรงเรียน แก่งคอย Open House

ภายนอกเข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนและนักเรียนจัดขึ้นมา โดยแบ่งโซนทางวิชาก...

อ่านต่อ
โครงการ ที+อัพ สอนมวยไทยให้น้อง

โครงการ ที+อัพ สอนมวยไทยให้น้อง

สาร์ของเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับท่านใดสนใจเรียนมวยไทย เพื่อฝึกศิลปะป้องกันตัว ติดต...

อ่านต่อ
 
โครงการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2557

โครงการประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2557

่น ฐานการรับของจากผู้ใหญ่ การไหว้ การเคารพพระมหากษัตริย์ ส่วนผู้ชนะการแข่งขันใน...

อ่านต่อ
โครงการค่ายคณิตศาสตร์

โครงการค่ายคณิตศาสตร์

วามรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ ดูภาพทั้งหมด คลิปที่นี้ โครงการค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนเท...

อ่านต่อ
 
view