รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 การแข่งขันกีฬาปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจบุรี ประเภทกรีฑา

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 การแข่งขันกีฬาปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจบุรี ประเภทกรีฑา

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี รอบระดับภาค
ระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2555 

ประเภทการแข่งขัน วิ่ง 200-100ม. กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคกลาง

รางวัลเหรียญทอง วิ่ง 100 และ 200 เมตร ชาย เด็กชาย วุฒิชัย นาจารย์ 
รางวัลเรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตร หญิง เด็กหญิง อชิรญา ช้างแก้ว

ครูผู้ฝึกสอน ครูปุ้ม สิทธิไท โสมพงษ์

Tags : การแข่งวิ่ง  กีฬา  กาญจนบุรี  การปกครองส่วนท้องถิ่น

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view